Tři důvody, proč využívat software pro osobní a citlivé údaje

1.
Zajistíte si dodržování platné legislativy.

2.
Definujete přesně jednotlivá oprávnění, kompetence a odpovědnosti.

3.
Budete mít přehled o evidovaných osobních a citlivých údajích.