Tři důvody, proč využívat software pro zastupitelstvo a radu

1.
Zjednodušíte si přípravu materiálů, přípravu i průběh jednání zastupitelstva a rady.

2.
Sjednotíte formu a vzhled všech materiálů a dokumentů.

3.
Výrazně si usnadníte publikaci i vyhledávání materiálů a usnesení.